VI BRYR OSS

Hedlunds Måleri har varit ISO-certifierade sedan 2007 av olika instanser, i dagsläget är vi certifierade och granskade årligen av Acurba Scandinavia AB. Den 5/2 2015 erhöll vi efter höstens arbete certifiering av vårt ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö som nu uppfyller kraven enligt EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 samt SS-ISO 45001:2018.

Hedlunds Måleris miljöpolicy är att sträva efter att minska användandet av naturfrämmande produkter som ej kan återvinnas och att hushålla med resurserna samt att bevara den biologiska mångfalden och den biologiska produktionsförmågan.

Vi skall även sträva efter att ständigt höja kunskapsnivån och engagemanget för miljön hos alla inom företaget.

Vår kvalitet skall motsvara kundens krav. Vår kvalitet betyder också leveranssäkerhet. Vi lyssnar på kundens synpunkter och eftersträvar ett trivsamt, rättframt kvalitetsarbete.